วันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2552

จงอธิบายความหมายของ Red Ocean Blue Ocean และ White Ocean พร้อมยกตัวอย่างประกอบ

ความหมาย
  1. Red Ocean คือแข่งกันในตลาดที่ผู้ขายสินค้าอยู่แล้ว มากราย หรือมีคู่แข่งขันทางการตลาดมากราย แต่ละรายก็จะมุ่งเน้นจะเอาชนะคู่แข่งอื่นๆ เพื่อที่จะแย่งชิงลูกค้ามาให้ได้มากที่สุด และทำให้ได้กำไรมากที่สุด และแนวทางที่สำคัญที่จะเอาชนะคู่แข่งให้ได้ก็คือ จะต้องดูว่าคู่แข่งของเราทำอะไรบ้าง สินค้าและบริการของคู่แข่งเป็นอย่างไร เมื่อคู่แข่งออกสินค้าหรือบริการอะไรใหม่ออกมา เราก็จะต้องทำตามและออกมาบ้าง เพื่อไม่ให้น้อยหน้าคู่แข่ง และเมื่อวงจรนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆ สุดท้ายสินค้าและบริการในอุตสาหกรรมก็จะมีลักษณะที่เหมือนกัน หาความแตกต่างได้ลำบาก และนำไปสู่การแข่งขันทางด้านราคาเป็นหลัก ซึ่งก็จะไม่ทำให้ใครได้ประโยชน์หรือเกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน
  2. Blue Ocean คือตลาดที่ยังไม่เกิด ยังไม่มีการแข่งขัน หรือมีแต่น้อยมากๆ ทำให้ไม่จำเป็นต้องสนใจการแข่งขันเพราะไม่มีผู้เล่นในตลาด เพราะเป็นผู้สร้างตลาดและจับความต้องการนั้นไว้แต่เพียงผู้เดียว หรือจะไม่มุ่งเน้นที่จะตอบสนองต่ออุปสงค์ที่มีอยู่ แต่จะเน้นในการสร้างความต้องการหรืออุปสงค์ขึ้นมาใหม่ (Demand Creation) โดยไม่สนใจและให้ความสำคัญกับคู่แข่งเดิมๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรม เป็นการสร้างความต้องการของลูกค้า และอุตสาหกรรมใหม่ขึ้นมา ก่อให้เกิดประโยชน์หรือคุณค่าทั้งต่อองค์กรเองและลูกค้า โดยลูกค้าก็จะได้รับคุณค่าที่ก่อให้เกิดความแตกต่าง ในขณะที่องค์กรก็จะลดต้นทุนในส่วนที่ไม่จำเป็น และนำไปสู่การเติบโตขององค์กร
  3. White Ocean คือ การจับ เอาเรื่องนามธรรม อาทิเช่น คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ศาสนา เอามาใช้เป็นตัวนำในการบริหารธุรกิจมากขึ้น อาทิเช่น การตอบแทนสังคม หรือ การทำธุรกิจโดยเน้นจริยธรรมและคุณธรรมเข้าไปด้วย

ตัวอย่าง
  1. Red Ocean เช่น บริษัทขายเครื่องดื่มชูกำลัง
  2. Blue Ocean เช่น บริษัทขายน้ำมัน ขายปูนซีเมน
  3. White Ocean เช่น บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด ของ "ดนัย จันทร์เจ้าฉาย"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น